Bộ Ngoại giao cảm ơn Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan

 Sau khi thông qua đề án thân thiện với Đài Loan tại phiên họp toàn thể của Hạ viện Italy vào ngày 16/3, ngày 5/4, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy đã một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, kêu gọi Chính phủ Italy quan tâm, chú ý đến tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan, cũng như những thách thức do sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, yêu cầu Chính phủ Italy tăng cường nguồn lực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước thuộc khu vực này.  Bộ Ngoại giao bày tỏ hoan nghênh và chân thành cảm ơn việc Hạ viện Italy một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, nhiều lần thể hiện tiếng nói ủng hộ Đài Loan.  Nghị quyết lần này do Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy – ông Paolo Formentini đề xuất trong phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 16/3, sau đó được Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đưa ra một lần nữa. Đề án không những được 23 Hạ nghị sĩ thuộc các đảng phái ủng hộ ký tên liên danh, mà sau đó còn được Ủy ban Đối ngoại bỏ phiếu thông qua, cho thấy việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan đã trở thành sự đồng thuận rộng rãi của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Italy. Đề án lần này cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Marina Sereni.  Những năm gần đây, Đài Loan và Italy đã hợp tác mật thiết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, năng lượng, v.v..., hai bên cùng chia sẻ các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền, quan hệ song phương phát triển sâu rộng và hữu nghị. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các nước có quan điểm tương đồng như Italy trên nền tảng vững chắc hiện có, cùng duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.  

Bộ Ngoại giao cảm ơn Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan
 Sau khi thông qua đề án thân thiện với Đài Loan tại phiên họp toàn thể của Hạ viện Italy vào ngày 16/3, ngày 5/4, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy đã một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, kêu gọi Chính phủ Italy quan tâm, chú ý đến tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan, cũng như những thách thức do sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, yêu cầu Chính phủ Italy tăng cường nguồn lực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước thuộc khu vực này.

 Bộ Ngoại giao bày tỏ hoan nghênh và chân thành cảm ơn việc Hạ viện Italy một lần nữa thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, nhiều lần thể hiện tiếng nói ủng hộ Đài Loan.

 Nghị quyết lần này do Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Italy – ông Paolo Formentini đề xuất trong phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 16/3, sau đó được Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đưa ra một lần nữa. Đề án không những được 23 Hạ nghị sĩ thuộc các đảng phái ủng hộ ký tên liên danh, mà sau đó còn được Ủy ban Đối ngoại bỏ phiếu thông qua, cho thấy việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan đã trở thành sự đồng thuận rộng rãi của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Italy. Đề án lần này cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Marina Sereni.

 Những năm gần đây, Đài Loan và Italy đã hợp tác mật thiết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, năng lượng, v.v..., hai bên cùng chia sẻ các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền, quan hệ song phương phát triển sâu rộng và hữu nghị. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các nước có quan điểm tương đồng như Italy trên nền tảng vững chắc hiện có, cùng duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.