Bộ Ngoại giao hoan nghênh “Phái đoàn chung của Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển và Nghị sĩ Nghị viện châu Âu” sang thăm Đài Loan

 Các thành viên “Phái đoàn chung của Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển và Nghị sĩ Nghị viện châu Âu” dự kiến sẽ sang thăm Đài Loan từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2022. Phái đoàn do Chủ tịch “Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển” thuộc Quốc hội Thụy Điển – nghị sĩ Boriana Åberg và nghị sĩ quốc tịch Thụy Điển Charlie Weimers của “Nghị viện châu Âu” cùng làm trưởng đoàn. 12 thành viên bao gồm Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Kerstin Lundgren, các nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và cố vấn chính sách của các đảng phái liên quan trong Nghị viện châu Âu, v.v... Bộ Ngoại giao chân thành hoan nghênh phái đoàn do Chủ tịch Boriana Åberg và nghị sĩ Charlie Weimers dẫn đầu sang thăm Đài Loan.  Trong thời gian ở thăm Đài Loan, các vị khách sẽ diện kiến Tổng thống Thái Anh Văn, đến thăm Thủ tướng Tô Trinh Xương, Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Khôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp, v.v..., đồng thời tham gia tiệc chiêu đãi do Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Khôn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp tổ chức. Các thành viên phái đoàn sẽ tiến hành buổi tọa đàm với các chuyên gia, học giả của các think-tank nghiên cứu về an ninh quốc phòng Đài Loan, hội đàm với đại diện các doanh nghiệp, sinh viên và kiều bào Thụy Điển tại Đài Loan, ngoài ra còn đi tham quan các cơ sở văn hóa, kinh tế của Đài Loan.  Quốc hội Thụy Điển đã tổ chức biện luận thường niên về chính sách đối ngoại vào ngày 16/2 năm nay, vấn đề Đài Loan đã được nhiều nghị sĩ thuộc các đảng phái hết sức quan tâm và thảo luận sôi nổi. Các nghị sĩ trong phái đoàn sang thăm Đài Loan lần này đã tích cực phát biểu ủng hộ Đài Loan tại Quốc hội Thụy Điển, nghị sĩ Björn Söder còn đưa ra văn bản chất vấn về việc hỗ trợ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, cho thấy rõ tình hữu nghị và sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Thụy Điển đối với Đài Loan dân chủ. Ngoài ra, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết mang tính lịch sử về “Quan hệ chính trị và Hợp tác EU-Đài Loan” (EU-Taiwan Political Relations and Cooperation) vào ngày 21/10/2021.  Đài Loan và Thụy Điển vẫn luôn là đối tác kiên định và có quan điểm tương đồng, hai bên đều mong muốn có thêm nhiều cơ hội trao đổi và hợp tác. Hiện nay, sự bành trướng của các nước độc tài gây ra nhiều thách thức đối với các giá trị phổ quát như dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Việc các nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và nghị sĩ quốc tịch Thụy Điển thuộc Nghị viện châu Âu cùng tổ chức phái đoàn sang thăm Đài Loan càng nêu bật ý nghĩa to lớn của việc các đối tác dân chủ cùng giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết, nhất trí ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao tin tưởng chuyến thăm của phái đoàn lần này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và trao đổi giữa Đài Loan và Thụy Điển, cũng như giữa Đài Loan với Liên minh châu Âu.  

Bộ Ngoại giao hoan nghênh “Phái đoàn chung của Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển và Nghị sĩ Nghị viện châu Âu” sang thăm Đài Loan
 Các thành viên “Phái đoàn chung của Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển và Nghị sĩ Nghị viện châu Âu” dự kiến sẽ sang thăm Đài Loan từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2022. Phái đoàn do Chủ tịch “Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan-Thụy Điển” thuộc Quốc hội Thụy Điển – nghị sĩ Boriana Åberg và nghị sĩ quốc tịch Thụy Điển Charlie Weimers của “Nghị viện châu Âu” cùng làm trưởng đoàn. 12 thành viên bao gồm Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Kerstin Lundgren, các nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và cố vấn chính sách của các đảng phái liên quan trong Nghị viện châu Âu, v.v... Bộ Ngoại giao chân thành hoan nghênh phái đoàn do Chủ tịch Boriana Åberg và nghị sĩ Charlie Weimers dẫn đầu sang thăm Đài Loan.

 Trong thời gian ở thăm Đài Loan, các vị khách sẽ diện kiến Tổng thống Thái Anh Văn, đến thăm Thủ tướng Tô Trinh Xương, Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Khôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp, v.v..., đồng thời tham gia tiệc chiêu đãi do Viện trưởng Viện Lập pháp Du Tích Khôn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp tổ chức. Các thành viên phái đoàn sẽ tiến hành buổi tọa đàm với các chuyên gia, học giả của các think-tank nghiên cứu về an ninh quốc phòng Đài Loan, hội đàm với đại diện các doanh nghiệp, sinh viên và kiều bào Thụy Điển tại Đài Loan, ngoài ra còn đi tham quan các cơ sở văn hóa, kinh tế của Đài Loan.

 Quốc hội Thụy Điển đã tổ chức biện luận thường niên về chính sách đối ngoại vào ngày 16/2 năm nay, vấn đề Đài Loan đã được nhiều nghị sĩ thuộc các đảng phái hết sức quan tâm và thảo luận sôi nổi. Các nghị sĩ trong phái đoàn sang thăm Đài Loan lần này đã tích cực phát biểu ủng hộ Đài Loan tại Quốc hội Thụy Điển, nghị sĩ Björn Söder còn đưa ra văn bản chất vấn về việc hỗ trợ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, cho thấy rõ tình hữu nghị và sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Thụy Điển đối với Đài Loan dân chủ. Ngoài ra, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết mang tính lịch sử về “Quan hệ chính trị và Hợp tác EU-Đài Loan” (EU-Taiwan Political Relations and Cooperation) vào ngày 21/10/2021.

 Đài Loan và Thụy Điển vẫn luôn là đối tác kiên định và có quan điểm tương đồng, hai bên đều mong muốn có thêm nhiều cơ hội trao đổi và hợp tác. Hiện nay, sự bành trướng của các nước độc tài gây ra nhiều thách thức đối với các giá trị phổ quát như dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Việc các nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và nghị sĩ quốc tịch Thụy Điển thuộc Nghị viện châu Âu cùng tổ chức phái đoàn sang thăm Đài Loan càng nêu bật ý nghĩa to lớn của việc các đối tác dân chủ cùng giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết, nhất trí ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao tin tưởng chuyến thăm của phái đoàn lần này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và trao đổi giữa Đài Loan và Thụy Điển, cũng như giữa Đài Loan với Liên minh châu Âu.