Đài Loan tuyên bố kiểm soát xuất khẩu sang Nga

 Phản hồi về việc Đài Loan tuyên bố kiểm soát xuất khẩu sang Nga, Bộ Ngoại giao cho biết:  Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đối với Ukraine vào ngày 24/2/2022 gây quan ngại sâu sắc trên toàn thế giới, cộng đồng quốc tế không chỉ khuyến khích hai bên Nga và Ukraine tiến hành đối thoại hòa bình, mà còn áp dụng các biện pháp khác nhau để hỗ trợ Ukraine và khu vực xung quanh nhanh chóng khôi phục hòa bình và ổn định.  Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và cùng các nước dân chủ thống nhất hành động, sau khi trao đổi, thảo luận với các quốc gia có quan điểm tương đồng, ngày 4/6/2022, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) thông báo đưa thêm “Danh mục hàng hóa công nghệ cao xuất khẩu sang Nga” vào các mặt hàng kiểm soát xuất khẩu và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức trong cùng ngày.  Danh mục kiểm soát xuất khẩu này bao gồm 57 mặt hàng thuộc diện kiểm soát. Để tìm hiểu thông tin chi tiết và các biện pháp kiểm soát cụ thể, xin vui lòng tham khảo tài liệu trong mục tin tức liên quan mới nhất do Cục Ngoại thương, Bộ Kinh tế công bố.  Đài Loan nhắc lại rằng chúng tôi phản đối việc dùng vũ lực hoặc ép buộc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng, đồng thời ủng hộ các bên tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, giải quyết những khác biệt giữa Nga và Ukraine thông qua đối thoại và thương lượng một cách hòa bình và lý trí. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia có quan điểm tương đồng, tích cực cung cấp vật tư cứu trợ nhân đạo và viện trợ cho những người dân Ukraine đang có nhu cầu.  

Đài Loan tuyên bố kiểm soát xuất khẩu sang Nga
 Phản hồi về việc Đài Loan tuyên bố kiểm soát xuất khẩu sang Nga, Bộ Ngoại giao cho biết:

 Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đối với Ukraine vào ngày 24/2/2022 gây quan ngại sâu sắc trên toàn thế giới, cộng đồng quốc tế không chỉ khuyến khích hai bên Nga và Ukraine tiến hành đối thoại hòa bình, mà còn áp dụng các biện pháp khác nhau để hỗ trợ Ukraine và khu vực xung quanh nhanh chóng khôi phục hòa bình và ổn định.

 Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và cùng các nước dân chủ thống nhất hành động, sau khi trao đổi, thảo luận với các quốc gia có quan điểm tương đồng, ngày 4/6/2022, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) thông báo đưa thêm “Danh mục hàng hóa công nghệ cao xuất khẩu sang Nga” vào các mặt hàng kiểm soát xuất khẩu và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức trong cùng ngày.

 Danh mục kiểm soát xuất khẩu này bao gồm 57 mặt hàng thuộc diện kiểm soát. Để tìm hiểu thông tin chi tiết và các biện pháp kiểm soát cụ thể, xin vui lòng tham khảo tài liệu trong mục tin tức liên quan mới nhất do Cục Ngoại thương, Bộ Kinh tế công bố.

 Đài Loan nhắc lại rằng chúng tôi phản đối việc dùng vũ lực hoặc ép buộc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng, đồng thời ủng hộ các bên tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, giải quyết những khác biệt giữa Nga và Ukraine thông qua đối thoại và thương lượng một cách hòa bình và lý trí. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia có quan điểm tương đồng, tích cực cung cấp vật tư cứu trợ nhân đạo và viện trợ cho những người dân Ukraine đang có nhu cầu.