Sở Di dân tuyên truyền đường dây nóng “1990” tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan

 Văn phòng phục vụ thành phố Đào Viên thuộc Đội công tác phía Bắc của Sở Di dân gần đây đã tổ chức khóa học giáo dục gia đình và tuyên truyền pháp luật cho cư dân mới, tuyên truyền việc đổi số điện thoại “Đường dây nóng tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan”, giúp đỡ cư dân mới thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan.  Văn phòng phục vụ của Sở Di dân tại thành phố Đào Viên cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân ghi nhớ, đường dây nóng “0800-024-111” phục vụ tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan sẽ được giản lược thành số “1990”, từ nay cho đến ngày 30/6 sẽ duy trì song song cả hai số “0800-024-111” và “1990”. Sau ngày 1/7, thống nhất sử dụng đường dây nóng “1990” với dịch vụ gồm 7 thứ tiếng: tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và tiếng Campuchia. Nội dung tư vấn gồm các vấn đề liên quan trong cuộc sống như luật cư trú và lưu trú, xuất nhập cảnh, hỗ trợ thông dịch, phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, đóng thuế, giao thông, v.v... Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 còn hỗ trợ dịch vụ tư vấn xuất nhập cảnh của đường dây nóng “1922” về phòng chống dịch bệnh.  Cư dân mới và người nước ngoài mới đến Đài Loan có thể chưa quen với văn hóa và môi trường sống ở Đài Loan, cũng như chưa nói được ngôn ngữ ở đây. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống cần được giúp đỡ thì có thể gọi đến đường dây nóng “1990”, nhân viên trực đường dây nóng sẽ giới thiệu chính xác các đơn vị có thể trợ giúp và còn cung cấp dịch vụ cuộc gọi 3 bên để giúp cho cuộc sống của những người nước ngoài tại Đài Loan trở nên thuận tiện hơn.  

Sở Di dân tuyên truyền đường dây nóng “1990” tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan
 Văn phòng phục vụ thành phố Đào Viên thuộc Đội công tác phía Bắc của Sở Di dân gần đây đã tổ chức khóa học giáo dục gia đình và tuyên truyền pháp luật cho cư dân mới, tuyên truyền việc đổi số điện thoại “Đường dây nóng tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan”, giúp đỡ cư dân mới thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan.

 Văn phòng phục vụ của Sở Di dân tại thành phố Đào Viên cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân ghi nhớ, đường dây nóng “0800-024-111” phục vụ tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan sẽ được giản lược thành số “1990”, từ nay cho đến ngày 30/6 sẽ duy trì song song cả hai số “0800-024-111” và “1990”. Sau ngày 1/7, thống nhất sử dụng đường dây nóng “1990” với dịch vụ gồm 7 thứ tiếng: tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và tiếng Campuchia. Nội dung tư vấn gồm các vấn đề liên quan trong cuộc sống như luật cư trú và lưu trú, xuất nhập cảnh, hỗ trợ thông dịch, phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, đóng thuế, giao thông, v.v... Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 còn hỗ trợ dịch vụ tư vấn xuất nhập cảnh của đường dây nóng “1922” về phòng chống dịch bệnh.

 Cư dân mới và người nước ngoài mới đến Đài Loan có thể chưa quen với văn hóa và môi trường sống ở Đài Loan, cũng như chưa nói được ngôn ngữ ở đây. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống cần được giúp đỡ thì có thể gọi đến đường dây nóng “1990”, nhân viên trực đường dây nóng sẽ giới thiệu chính xác các đơn vị có thể trợ giúp và còn cung cấp dịch vụ cuộc gọi 3 bên để giúp cho cuộc sống của những người nước ngoài tại Đài Loan trở nên thuận tiện hơn.