Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 3 lao động bhp người Việt ăn tr.ộm gỗ quý trị giá 2.4 tỷ VND

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 3 lao động bhp người Việt ăn tr.ộm gỗ quý trị giá 2.4 tỷ VND

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 3 lao động bhp người Việt ăn tr.ộm gỗ quý trị giá 2.4 tỷ VND

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 3 lao động bhp người Việt ăn tr.ộm 6 khúc gỗ trắc đỏ và 1 khúc gỗ trắc vàng tại khu rừng quốc gia Aowanda ở Nam Đầu .Giá trị khoảng 3,2 triệu Đài tệ.( ~2.4tỉ vnd ) .

thông tin chi tiết sẽ được cập nhật