Thẻ: lao động nhập cư

Đài Loan Thông qua Chương trình Giữ chân người lao độn...

Những người lao động nhập cư đã làm việc tại Đài Loan hơn sáu năm, hoặc Sinh viê...