Thẻ: mỹ bảo vệ đài loan

Mỹ điều tầu chiến qua eo biển Đài Loan

Mỹ mới đây tiếp tục điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, 1 tuần sau khi vùng...