Thẻ: Tầu chiến mỹ tới đài loan

Chính Trị

Mỹ điều tầu chiến qua eo biển Đài Loan

Mỹ mới đây tiếp tục điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, 1 tuần sau khi vùng lãnh thổ này ghi nhận đợt xâm nhập lớn kỷ lục của...