Thẻ: tin đài loan

Đài Loan trao 50 suất học bổng cho ứng viên Việt Nam

Ngày 5/8, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao h...

Kể từ 12 giờ trưa ngày 2/7, Đài Loan tăng cường giám sá...

Kể từ 12 giờ trưa ngày 2/7, Đài Loan tăng cường giám sát sức khỏe của hành khách...